Majstrovstvá OPK Galanta v streľbe za rok 2018

Dňa 12.5.2018 sa konali Majstrovstvá OPK Galanta na baterii 2×25 terčov . Na fotkách vidíte strelcov, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach.

3. miesto Tomáš Gašparík( z ľavej strany)
2. miesto Jozef Tanko ( z pravej strany)
1. miesto Andrej Tóth ( v strede )

Úspešným strelcom gratulujeme.

 

Uznesenie o konaní skúšok v čase hniezdenia a vyvádzanie mláďat

Prezídium SPK prijalo na svojom zasadnutí 27.4.2018 uznesenie o konaní skúšok v čase hniezdenia a vyvádzanie mláďat.
Uznesenie 45/2018
d) Skúšky, na ktorých sa posudzuje stopa zveri na vode, prípadne sliedenie v trstí nesmú byť konané pred termínom 30.7.
Skúšky „Vodné práce“ v termíne 14.07.2018 sa presúvajú na 11.8.2018, miesto konania bez zmeny.

Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2018 – Podujatia SPZ s kynologických klubov SPZ

 TK_kynologickych_podujati_2018.pdf [TK_kynologickych_podujati_2018] 394 kB

Farbiarske skúšky stavačov a malých plemien

Okresná organizácia SPZ v Galante dňa 26.05.2018 organizuje Farbiarske skúšky stavačov a Farbiarske skúšky malých plemien.

Skúšky sa uskutočnia v poľovnom revíri PZ Drop III. Horné Saliby.

Termín: 26.05.2018
Čas: 07:30 hod.

Prihlášky treba zasielať na emailovú adresu: galanta@opk.sk alebo na adresu Športová 22, 924 01  Galanta.

Termín podania prihlášky je do: 14.05.2018

Pozvánku na kynologické skúšky

Okresná organizácia SPZ v Galante v spolupráci s Klubom chovateľov jazvečíkov organizujú SHOJ – skúšky hlasitosti a odvahy. Zároveň OkO SPZ v Galante organizuje skúšky vlôh stavačov a malých plemien.

Skúšky sa uskutočnia v poľovnom revíri PZ Diana Trstice.

Termín skúšok je 21.04.2018 o 07:30 hod.

Prihlášky treba zasielať na emailovú adresu: galanta@opk.sk alebo na adresu Športová 22, 924 01  Galanta.

Nečitateľné prihlášky nebudú na skúšky prijaté.

Termín podania prihlášky je do: 11.04.2018