Farbiarske skúšky stavačov a malých plemien

Okresná organizácia SPZ v Galante dňa 26.05.2018 organizuje Farbiarske skúšky stavačov a Farbiarske skúšky malých plemien.

Skúšky sa uskutočnia v poľovnom revíri PZ Drop III. Horné Saliby.

Termín: 26.05.2018
Čas: 07:30 hod.

Prihlášky treba zasielať na emailovú adresu: galanta@opk.sk alebo na adresu Športová 22, 924 01  Galanta.

Termín podania prihlášky je do: 14.05.2018

Pozvánku na kynologické skúšky

Okresná organizácia SPZ v Galante v spolupráci s Klubom chovateľov jazvečíkov organizujú SHOJ – skúšky hlasitosti a odvahy. Zároveň OkO SPZ v Galante organizuje skúšky vlôh stavačov a malých plemien.

Skúšky sa uskutočnia v poľovnom revíri PZ Diana Trstice.

Termín skúšok je 21.04.2018 o 07:30 hod.

Prihlášky treba zasielať na emailovú adresu: galanta@opk.sk alebo na adresu Športová 22, 924 01  Galanta.

Nečitateľné prihlášky nebudú na skúšky prijaté.

Termín podania prihlášky je do: 11.04.2018
 

Poľovnícky hospodár

Okresný úrad Pozemkový a lesný odbor v Galante v spolupráci s OPK Galanta organizujú skúšky pre poľovníckych hospodárov.
  • prihlášku , prehľad o poľovníckej praxi
  • fotokópiu OP a doklad o zaplatení správneho poplatku

si môžete odovzdať na OPK Galanta alebo poslať na adresu:

OPK Galanta
Športová 22
924 01 Galanta

Termín podania prihlášky je do 30.09.2017 !

 Prihláška-PH.pdf [Prihláška – skúšky pre poľovníckych hospodárov] 461 kB

Kurz pre uchádzačov o prvý poľovný lístok

Obvodná poľovnícka komora Galanta organizuje kurz pre uchádzačov o prvý poľovný lístok! Prihlášku môžete osobne odovzdať na OPK Galanta alebo poslať poštou na adresu:

OPK Galanta
Športová 22
924 01 Galanta

Prihlásiť sa môžete do 30.09.2017 !

 Prihláška.pdf [Prihláška pre uchádzačov o prvý poľovný lístok] 409 kB

Upozornenie – pre kandidátov na skúšku z poľovníctva!

Žiadame kandidátov na skúšku z poľovníctva, aby si opravili a aktualizovali svoje údaje v profile systému e-ducation.com. Všetky údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo OP,… ) je povinné vyplniť pravdivo, aby sme predišli zbytočnému riešeniu problémov pri skúške, vydávaní vysvedčení a poľovného lístka.

Metodický pokyn pre organizátorov skúšok uchádzačov o poľovný lístok

Metodický pokyn SPK pre organizátorov skúšok uchádzačov o poľovný lístok účinný od 2.9.2011

Nový metodický pokyn je platný od 1.1.2014.

Stiahnúť tento súbor (metodicky_pokyn k_skuskam_2009_2011_Spravodaj_SPK.doc) metodicky_pokyn~.doc [Metodický pokyn] 71 kB
Stiahnúť tento súbor (MP pre skúšky   final_prijate zmeny.doc) MP pre skúšky final_prijate zmeny.doc [MP pre skúšky platné od 1.1.2014] 76 kB
Stiahnúť tento súbor (MP pre skúšky 1.7.2015_prijate zmeny.docx) MP pre skúšky 1.7.2015_prijate zmeny.docx [MP pre skúšky platné od 1.7.2015] 43 kB