Metodický pokyn k vydávaniu poľovných lístkov schválený snemom SPK 11.6.2011

Podľa § 51 ods. 1 zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“), ako i § 78 ods. 5 vyhlášky č. 344/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) od 1. júna 2010 Obvodné poľovnícke komory poľovné lístky vydávajú, predlžujú ich platnosť a platné poľovné lístky odnímajú. Prezídium SPK v záujme zabezpečenia plynulého a bezporuchového vybavovania tejto agendy vydalo túto metodickú pomôcku.

 

Stiahnúť tento súbor (Metodicky_pokyn_k_vydavaniu_PL_1106_2011.doc) Metodicky_pokyn~.doc [Metodický pokyn k vydávaniu poľovných lístkov schválený snemom SPK 11.6.2011 ] 88 kB
Stiahnúť tento súbor (MP pre vyd PL I final_rev.docx) MP pre vyd PL I final_rev.docx [MP k vydávaniu PL platný od 1.1.2014 akt 9.1.] 36 kB