Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.

 Úplné znenie zák~.pdf [Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľ. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.] 394 kB  Úplné znenie zák~.doc [úplné znenie, formát doc+revízia] 421 kB  13-z115.pdf [115 ZÁKON z 30. apríla 2013] 62 kB  [Prilohy123]200~.pdf [príloha č.1,2,3 k zákonu […]

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo novelizáciu vyhlášky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo zmenu a doplnenie vyhlášky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve. Materiál vyhlášky priložený.  vlastnymat.rtf [aktualizovaná vyhláška] 1097 kB

Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z. ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej  Nariadenie vlad~.pdf [Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z.] 110 kB

Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. júna 2009

Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. júna 2009  Zakon 274 2009 ~.pdf [Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov] 275 kB  Vyhlaska MP SR ~.pdf [Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z.] 5002 kB  Vyhlaska MP SR ~.pdf [Vyhláška MP SR […]

Súvisiace zákony

 Zakon_c.326_200~.pdf [Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch] 280 kB  Zakon_c.39_2007~.pdf [Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti] 466 kB  Zakon_c.543_200~.pdf [Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny] 903 kB  Zakon_c.190_200~.pdf [Zákon č. 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov] 473 kB  VyhlaskaMVc.555~.pdf [Vyhláška MV SR č. 555/2003 […]