Uznesenie o konaní skúšok v čase hniezdenia a vyvádzanie mláďat

Prezídium SPK prijalo na svojom zasadnutí 27.4.2018 uznesenie o konaní skúšok v čase hniezdenia a vyvádzanie mláďat. Uznesenie 45/2018 d) Skúšky, na ktorých sa posudzuje stopa zveri na vode, prípadne sliedenie v trstí nesmú byť konané pred termínom 30.7. Skúšky „Vodné práce“ v termíne 14.07.2018 sa presúvajú na 11.8.2018, miesto konania bez zmeny.

Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2018 – Podujatia SPZ s kynologických klubov SPZ

 TK_kynologickych_podujati_2018.pdf [TK_kynologickych_podujati_2018] 394 kB