Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.

Stiahnúť tento súbor (Úplné znenie zákona.pdf) Úplné znenie zák~.pdf [Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľ. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.]
394 kB
Stiahnúť tento súbor (Úplné znenie zákona_rev.doc) Úplné znenie zák~.doc [úplné znenie, formát doc+revízia] 421 kB
Stiahnúť tento súbor (13-z115.pdf) 13-z115.pdf [115 ZÁKON z 30. apríla 2013] 62 kB
Stiahnúť tento súbor ([Prilohy123]200~.pdf) [Prilohy123]200~.pdf [príloha č.1,2,3 k zákonu č. 274/2009 Z. z.] 50 kB
Stiahnúť tento súbor (13-z489.pdf) 13-z489.pdf [489 vyhláška zo 16. decembra 2013] 1754 kB
Stiahnúť tento súbor (vyhláška.pdf) vyhláška.pdf [344 / 2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa
vykonáva zákon o poľovníctve (v znení č. 227/2010 Z. z., 125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.)]
340 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 08.pdf) priloha 08.pdf [príloha č. 08] 161 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 10.pdf) priloha 10.pdf [príloha č. 10] 187 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 11a.pdf) priloha 11a.pdf [príloha č. 11a] 30 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) priloha 11b.pdf [príloha č. 11b] 33 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 12.pdf) priloha 12.pdf [príloha č. 12] 38 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 14.pdf) priloha 14.pdf [príloha č. 14] 104 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 15.pdf) priloha 15.pdf [príloha č. 15] 213 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 16.pdf) priloha 16.pdf [príloha č. 16] 142 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 25.pdf) priloha 25.pdf [príloha č. 25] 131 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 28.pdf) priloha 28.pdf [príloha č. 28] 132 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 29a.pdf) priloha 29a.pdf [príloha č. 29a] 149 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 29b.pdf) priloha 29b.pdf [príloha č. 29b] 113 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 29c.pdf) priloha 29c.pdf [príloha č. 29c] 100 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 30.pdf) priloha 30.pdf [príloha č. 30] 131 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 31a.pdf) priloha 31a.pdf [príloha č. 31a] 136 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 31b.pdf) priloha 31b.pdf [príloha č. 31b] 113 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 31c.pdf) priloha 31c.pdf [príloha č. 31c] 100 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 32.pdf) priloha 32.pdf [príloha č. 32] 131 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 33a.pdf) priloha 33a.pdf [príloha č. 33a] 166 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 33b.pdf) priloha 33b.pdf [príloha č. 33b] 165 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 34.pdf) priloha 34.pdf [príloha č. 34] 815 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 36.pdf) priloha 36.pdf [príloha č. 36] 98 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 37.pdf) priloha 37.pdf [príloha č. 37] 29 kB
Stiahnúť tento súbor (Vzorec 01.pdf) Vzorec 01.pdf [vzorec č 01] 41 kB
Stiahnúť tento súbor (Vzorec 02.pdf) Vzorec 02.pdf [vzorec č 02] 44 kB
Stiahnúť tento súbor (obrazok 24.pdf) obrazok 24.pdf [obr. 24] 147 kB
Stiahnúť tento súbor (obrazok 25.pdf) obrazok 25.pdf [obr. 25] 136 kB
Stiahnúť tento súbor (Vyhláška 344_2009.docx) Vyhláška 344_2009.docx [Vyhláška 344 / 2009 Z. z. MPSR ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve
(v znení č. 227/2010 Z. z., 125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.)]
99 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha3.doc) priloha3.doc [príloha č. 03] 104 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha5.doc) priloha5.doc [príloha č. 05] 68 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha8.xls) priloha8.xls [príloha č. 08] 72 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha8.xlsx) priloha8.xlsx [príloha č. 08] 34 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha10.xls) priloha10.xls [príloha č. 10] 54 kB
Stiahnúť tento súbor (Príloha34.docx) Príloha34.docx [príloha č. 34] 116 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha34 - A1.docx) priloha34 – A1.docx [príloha č. 34a1] 25 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha34 - A2.docx) priloha34 – A2.docx [príloha č. 34a2] 29 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha35.doc) priloha35.doc [príloha č. 35] 39 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha35a.doc) priloha35a.doc [príloha č. 35a] 195 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha35b.doc) priloha35b.doc [príloha č. 35b] 37 kB
Stiahnúť tento súbor (vlastnymat.doc) vlastnymat.doc [zmeny] 148 kB

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo novelizáciu vyhlášky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo zmenu a doplnenie vyhlášky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve. Materiál vyhlášky priložený.

Stiahnúť tento súbor (vlastnymat.rtf) vlastnymat.rtf [aktualizovaná vyhláška] 1097 kB

Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z. ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej

Stiahnúť tento súbor (Nariadenie vlady SR c.352 2009.pdf) Nariadenie vlad~.pdf [Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z.] 110 kB

Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. júna 2009

Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. júna 2009

Stiahnúť tento súbor (Zakon 274 2009 o polovnictve.pdf) Zakon 274 2009 ~.pdf [Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov] 275 kB
Stiahnúť tento súbor (Vyhlaska MP SR c. 344 2009.pdf) Vyhlaska MP SR ~.pdf [Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z.] 5002 kB
Stiahnúť tento súbor (Vyhlaska MP SR c. 227 2010.pdf) Vyhlaska MP SR ~.pdf [Vyhláška MP SR č. 227/2010 Z.z.] 842 kB

Súvisiace zákony

Stiahnúť tento súbor (Zakon_c.326_2005_o_lesoch.pdf) Zakon_c.326_200~.pdf [Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch] 280 kB
Stiahnúť tento súbor (Zakon_c.39_2007o_veterinarnej_starostlivosti.pdf) Zakon_c.39_2007~.pdf [Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti] 466 kB
Stiahnúť tento súbor (Zakon_c.543_2002_o_ochrane_prirody_a_krajiny.pdf) Zakon_c.543_200~.pdf [Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny] 903 kB
Stiahnúť tento súbor (Zakon_c.190_2003o_zbraniach_a_strelive.pdf) Zakon_c.190_200~.pdf [Zákon č. 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov] 473 kB
Stiahnúť tento súbor (VyhlaskaMVc.555_2003.pdf) VyhlaskaMVc.555~.pdf [Vyhláška MV SR č. 555/2003 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive]
90 kB