Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí zveri

Okresný úrad Galanta – Pozemkový a lesný odbor Vás srdečne pozývajú na Chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí zveri ulovenej v
revíroch okresu Galanta v sezóne 2017/2018.

Termín: 10.03.2018 (sobota) 08:00 – 17:00 hod. a 11.03.2018 (nedeľa) 08:00 – 12:00 hod.
Miesto: Zasadačka v budove OkO SPZ v Galante, Športová 22, 924 00 Galanta

 

Brlohárské skúšky

OkO SPZ v Galante dňa 01.10.2017 vo Vinohradoch nad Váhom organizuje brlohárské skúšky.

Prihlášky môžete posielať do 22.09.2017 na mailovú adresu: galanta@opk.sk alebo na adresu:

OkO SPZ Galanta
Športová 22
924 01 Galanta

Bližšie informácie môžete získať aj na tel.čísle : 0903483538

Chovné jesenné skúšky stavačov, CACT

OkO SPZ v Galante v  spolupráci s Klubom chovateľov hrubosrstých stavačov dňa 30.09.2017 vo Veľkých Úľanoch organizuje chovné jesenné skúšky stavačov, CACT!

Prihlášky môžete posielať do 22.09.2017 na mailovú adresu: galanta@opk.sk alebo na adresu:

OkO SPZ  Galanta
Športová 22
924 01 Galanta

Bližšie informácie môžete získať aj na tel.čísle : 0903483538

Jesenné skúšky stavačov a jesenné skúšky malých plemien

OkO SPZ v Galante dňa 15.09.2017 v Kráľovom Brode  organizuje jesenné skúšky stavačov  a jesenné skúšky malých plemien!
Prihlášky môžete posielať do 08.09.2017 na mailovú adresu: galanta@opk.sk alebo na adresu:

OkO SPZ  Galanta
Športová 22
924 01 Galanta

Bližšie informácie môžete získať aj na tel.čísle : 0903483538

Poľovnícky hospodár

Okresný úrad Pozemkový a lesný odbor v Galante v spolupráci s OPK Galanta organizujú skúšky pre poľovníckych hospodárov.
  • prihlášku , prehľad o poľovníckej praxi
  • fotokópiu OP a doklad o zaplatení správneho poplatku

si môžete odovzdať na OPK Galanta alebo poslať na adresu:

OPK Galanta
Športová 22
924 01 Galanta

Termín podania prihlášky je do 30.09.2017 !

 Prihláška-PH.pdf [Prihláška – skúšky pre poľovníckych hospodárov] 461 kB

Kurz pre uchádzačov o prvý poľovný lístok

Obvodná poľovnícka komora Galanta organizuje kurz pre uchádzačov o prvý poľovný lístok! Prihlášku môžete osobne odovzdať na OPK Galanta alebo poslať poštou na adresu:

OPK Galanta
Športová 22
924 01 Galanta

Prihlásiť sa môžete do 30.09.2017 !

 Prihláška.pdf [Prihláška pre uchádzačov o prvý poľovný lístok] 409 kB

Prihláška na skúšky poľovných psov

 Prihlaska.pdf [Prihláška na skúšky poľovných psov] 739 kB