Uznesenie o konaní skúšok v čase hniezdenia a vyvádzanie mláďat

Prezídium SPK prijalo na svojom zasadnutí 27.4.2018 uznesenie o konaní skúšok v čase hniezdenia a vyvádzanie mláďat.
Uznesenie 45/2018
d) Skúšky, na ktorých sa posudzuje stopa zveri na vode, prípadne sliedenie v trstí nesmú byť konané pred termínom 30.7.
Skúšky „Vodné práce“ v termíne 14.07.2018 sa presúvajú na 11.8.2018, miesto konania bez zmeny.

Termínový kalendár kynologických podujatí na rok 2018 – Podujatia SPZ s kynologických klubov SPZ

 TK_kynologickych_podujati_2018.pdf [TK_kynologickych_podujati_2018] 394 kB

Brlohárské skúšky

OkO SPZ v Galante dňa 01.10.2017 vo Vinohradoch nad Váhom organizuje brlohárské skúšky.

Prihlášky môžete posielať do 22.09.2017 na mailovú adresu: galanta@opk.sk alebo na adresu:

OkO SPZ Galanta
Športová 22
924 01 Galanta

Bližšie informácie môžete získať aj na tel.čísle : 0903483538

Chovné jesenné skúšky stavačov, CACT

OkO SPZ v Galante v  spolupráci s Klubom chovateľov hrubosrstých stavačov dňa 30.09.2017 vo Veľkých Úľanoch organizuje chovné jesenné skúšky stavačov, CACT!

Prihlášky môžete posielať do 22.09.2017 na mailovú adresu: galanta@opk.sk alebo na adresu:

OkO SPZ  Galanta
Športová 22
924 01 Galanta

Bližšie informácie môžete získať aj na tel.čísle : 0903483538

Jesenné skúšky stavačov a jesenné skúšky malých plemien

OkO SPZ v Galante dňa 15.09.2017 v Kráľovom Brode  organizuje jesenné skúšky stavačov  a jesenné skúšky malých plemien!
Prihlášky môžete posielať do 08.09.2017 na mailovú adresu: galanta@opk.sk alebo na adresu:

OkO SPZ  Galanta
Športová 22
924 01 Galanta

Bližšie informácie môžete získať aj na tel.čísle : 0903483538

Prihláška na skúšky poľovných psov

 Prihlaska.pdf [Prihláška na skúšky poľovných psov] 739 kB

 

Základné informácie k Zákonu č. 190/2003 Z.z.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k Zákonu č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje druhy a kategórie strelných zbraní a streliva, podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a streliva, práva a povinnosti držiteľov zbraní a streliva, podmienky na vývoz, dovoz a prevoz zbraní a streliva, podmienky zriaďovania a prevádzkovania strelníc, podmienky vystavovania zbraní a streliva, upravuje prevádzkovanie informačných systémov na úseku zbraní a streliva, výkon dozoru nad dodržiavaním tohto zákona a ustanovuje sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.

Dokumenty na stiahnutie súvisiace so zákonom o strelných zbraniach a strelive

Stanovy SPK k 22.06.2013

Zmena a doplnenie Stanov SPK

Na zasadnutí snemu SPK dňa 22.06.2013 boli v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Stanov SPK uznesením č. 7/2013 zmenené a doplnené Stanovy SPK takto:

Stiahnúť tento súbor (Stanovy SPK_sn~.docx) Stanovy SPK_sn~.docx [zmeny a doplnenia] 38 kB
Stiahnúť tento súbor (StanovyUZ-SPK_~.docx) StanovyUZ-SPK_~.docx [úplné znenie z 22.06.2013] 42 kB
Stiahnúť tento súbor (Príloha č. 1 et~.doc) Príloha č. 1 et~.doc [príloha č.1 etický kódex, konečné znenie] 73 kB
Stiahnúť tento súbor (Príloha č. 2 po~.doc) Príloha č. 2 po~.doc [príloha č.2 poľovnícky poriadok, konečné znenie] 96 kB
Stiahnúť tento súbor (Príloha č.3 St~.docx) Príloha č.3 St~.docx [príloha č.3 stanovy SPK k 22.06.2013] 995 kB

Skúšobné poriadky SPK platné od 3.5.2013

Stiahnúť tento súbor (Skúšobný poriadok pre skúšky duričov_3_5_2013.pdf) Skúšobný poriad~.pdf [Skúšobný poriadok pre skúšky duričov] 502 kB
Stiahnúť tento súbor (Skúšobný poriadok pre skúšky farbiarov_3_5_2013.pdf) Skúšobný poriad~.pdf [Skúšobný poriadok pre skúšky farbiarov] 541 kB
Stiahnúť tento súbor (Skúšobný poriadok pre skúšky MP a retrívrov_3_5_2013.pdf) Skúšobný poriad~.pdf [Skúšobný poriadok pre skúšky MP a retrívrov] 785 kB
Stiahnúť tento súbor (Skúšobný poriadok pre skúšky v brlohárení_3_5_2013.pdf) Skúšobný poriad~.pdf [Skúšobný poriadok pre skúšky v brlohárení] 304 kB
Stiahnúť tento súbor (Poriadok_pre_men_rozhodcov_3_5_2013.pdf) Poriadok_pre_me~.pdf [Poriadok pre vymenovanie rozhodcov pre skúšky z výkonu poľovných psov] 284 kB
Stiahnúť tento súbor (Všeobecné zásady pre skúšky PUP 3_5_2013.pdf) Všeobecné zásad~.pdf [Všeobecné zásady pre skúšky PUP] 383 kB
Stiahnúť tento súbor (Skúšobný poriad~.pdf) Skúšobný poriad~.pdf [Skúšobný poriadok pre skúšky stavačov] 686 kB

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.

Stiahnúť tento súbor (Úplné znenie zákona.pdf) Úplné znenie zák~.pdf [Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľ. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.]
394 kB
Stiahnúť tento súbor (Úplné znenie zákona_rev.doc) Úplné znenie zák~.doc [úplné znenie, formát doc+revízia] 421 kB
Stiahnúť tento súbor (13-z115.pdf) 13-z115.pdf [115 ZÁKON z 30. apríla 2013] 62 kB
Stiahnúť tento súbor ([Prilohy123]200~.pdf) [Prilohy123]200~.pdf [príloha č.1,2,3 k zákonu č. 274/2009 Z. z.] 50 kB
Stiahnúť tento súbor (13-z489.pdf) 13-z489.pdf [489 vyhláška zo 16. decembra 2013] 1754 kB
Stiahnúť tento súbor (vyhláška.pdf) vyhláška.pdf [344 / 2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa
vykonáva zákon o poľovníctve (v znení č. 227/2010 Z. z., 125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.)]
340 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 08.pdf) priloha 08.pdf [príloha č. 08] 161 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 10.pdf) priloha 10.pdf [príloha č. 10] 187 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 11a.pdf) priloha 11a.pdf [príloha č. 11a] 30 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) priloha 11b.pdf [príloha č. 11b] 33 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 12.pdf) priloha 12.pdf [príloha č. 12] 38 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 14.pdf) priloha 14.pdf [príloha č. 14] 104 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 15.pdf) priloha 15.pdf [príloha č. 15] 213 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 16.pdf) priloha 16.pdf [príloha č. 16] 142 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 25.pdf) priloha 25.pdf [príloha č. 25] 131 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 28.pdf) priloha 28.pdf [príloha č. 28] 132 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 29a.pdf) priloha 29a.pdf [príloha č. 29a] 149 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 29b.pdf) priloha 29b.pdf [príloha č. 29b] 113 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 29c.pdf) priloha 29c.pdf [príloha č. 29c] 100 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 30.pdf) priloha 30.pdf [príloha č. 30] 131 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 31a.pdf) priloha 31a.pdf [príloha č. 31a] 136 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 31b.pdf) priloha 31b.pdf [príloha č. 31b] 113 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 31c.pdf) priloha 31c.pdf [príloha č. 31c] 100 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 32.pdf) priloha 32.pdf [príloha č. 32] 131 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 33a.pdf) priloha 33a.pdf [príloha č. 33a] 166 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 33b.pdf) priloha 33b.pdf [príloha č. 33b] 165 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 34.pdf) priloha 34.pdf [príloha č. 34] 815 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 36.pdf) priloha 36.pdf [príloha č. 36] 98 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 37.pdf) priloha 37.pdf [príloha č. 37] 29 kB
Stiahnúť tento súbor (Vzorec 01.pdf) Vzorec 01.pdf [vzorec č 01] 41 kB
Stiahnúť tento súbor (Vzorec 02.pdf) Vzorec 02.pdf [vzorec č 02] 44 kB
Stiahnúť tento súbor (obrazok 24.pdf) obrazok 24.pdf [obr. 24] 147 kB
Stiahnúť tento súbor (obrazok 25.pdf) obrazok 25.pdf [obr. 25] 136 kB
Stiahnúť tento súbor (Vyhláška 344_2009.docx) Vyhláška 344_2009.docx [Vyhláška 344 / 2009 Z. z. MPSR ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve
(v znení č. 227/2010 Z. z., 125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.)]
99 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha3.doc) priloha3.doc [príloha č. 03] 104 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha5.doc) priloha5.doc [príloha č. 05] 68 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha8.xls) priloha8.xls [príloha č. 08] 72 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha8.xlsx) priloha8.xlsx [príloha č. 08] 34 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha10.xls) priloha10.xls [príloha č. 10] 54 kB
Stiahnúť tento súbor (Príloha34.docx) Príloha34.docx [príloha č. 34] 116 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha34 - A1.docx) priloha34 – A1.docx [príloha č. 34a1] 25 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha34 - A2.docx) priloha34 – A2.docx [príloha č. 34a2] 29 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha35.doc) priloha35.doc [príloha č. 35] 39 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha35a.doc) priloha35a.doc [príloha č. 35a] 195 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha35b.doc) priloha35b.doc [príloha č. 35b] 37 kB
Stiahnúť tento súbor (vlastnymat.doc) vlastnymat.doc [zmeny] 148 kB

Smernica SPK o zriadení fondu pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva

Článok 1

 Vznik, tvorba a účel fondu

1. Fond pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva (ďalej len FRZP) zriaďuje Slovenská poľovnícka komora (ďalej len SPK) v súlade s § 42, ods. 2) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), zo zdrojov podľa § 4, bod.2, písm. e) Stanov SPK ako účelový fond na centrálnej a regionálnych úrovniach. Prostriedky z tohto fondu sa môžu použiť len na účely stanovené v tejto smernici.

2. Fond sa tvorí z členských poplatkov za hektár poľovnej plochy, začlenenej do príslušného poľovného revíru obhospodarovaného poľovníckou organizáciou alebo základnou organizačnou jednotkou SPK (ďalej len užívateľ poľovného revíru).

3. Prostriedky fondu slúžia na podporu činností zameraných na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov a na ochranu poľovníctva.

4. Fond spravuje a o použití prostriedkov z FRZP rozhoduje prezídium SPK (centrálny fond) a predstavenstvo Obvodnej poľovníckej komory (regionálny fond).

 

Článok 2

Výška poplatkov do fondu

1. Základom pre určenie výšky odvodov poplatkov do FRZP je výmera poľovných pozemkov príslušného poľovného revíru.

 

Článok 3

Povinnosti SPK

1.  Kancelária SPK zabezpečuje pre členov SPK bezplatný informačný a poradenský servis o aktuálnych výzvach, ktorých cieľ je v súlade s čl. 1, ods.3) tejto smernice.

2.  Kancelária SPK je povinná priebežne sledovať výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ a operatívne o nich   informovať potenciálnych žiadateľov, členov SPK.

3.  Kancelária SPK zostavuje rozpočet fondu, vedie evidenciu centrálneho fondu na strane príjmov a výdavkov. Prostriedky fondu sú uložené na osobitnom účte.

 

Článok 4

Povinnosti OPK

1. Kancelária OPK na podklade vydaných rozhodnutí o vymeraní poplatku vedie prehľadnú evidenciu, z ktorej je zrejmá výška vymeraných poplatkov jednotlivým užívateľom poľovných revírov, ako aj  časový priebeh ich úhrad.

2. Kancelária OPK zostavuje rozpočet a vedie evidenciu regionálneho fondu na strane príjmov a výdavkov. Prostriedky fondu sú uložené na osobitnom účte alebo na bežnom účte OPK na samostatnom podúčte alebo so samostatnou dôslednou evidenciou.

3. Na základe uznesenia ustanovujúceho snemu SPK, konaného 23.1.2010, z členských poplatkov zaplatených užívateľmi poľovných revírov, ostáva k dispozícii pre OPK 80 %, z toho pre tvorbu regionálneho FRZP si OPK vyčlení minimálne 20 %.  Príslušné OPK zvyšok prijatých platieb t.j. 20 % odvedú na SPK najneskôr do 31.3. b.r., z ktorých SPK odvedie minimálne 5 % na osobitný účet FRZP.

 

Článok 5

Použitie prostriedkov z fondu

1. Prostriedky fondu sú určené prioritne na spolufinancovanie prípravy a realizácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré sú v súlade s čl. 1, ods. 3) tejto smernice.

2. Za oprávnené použitie prostriedkov fondu sa považuje aj spolufinancovanie nasledovných aktivít:

a) plnenie úloh vyplývajúcich zo schválenej koncepcie rozvoja poľovníctva (§ 42 ods.1 písm. i) zákona) a úloh veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia (§ 18 zákona)

b) plnenie úloh súvisiacich s organizáciou celoštátnej výstavy trofejí (§ 23, ods. 10 zákona) a chovateľských prehliadok vrátane odbornej prípravy členov hodnotiteľských komisií (§ 42, ods. 1 písm. g zákona)

c) plnenie úloh pri príprave všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva a pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva (§ 42, ods. 1 písm. h) a j) zákona)

d) plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením vzdelávania členov poľovníckej stráže a členov skúšobných komisií (§ 80, ods. 13 a 14 zákona)

e) plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením prípravy a priebehu streleckých, kynologických a sokoliarskych podujatí

f) plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením prípravy a priebehu poľovníckych podujatí zameraných na prácu s mládežou a na šírenie poľovníckych tradícií, kultúry a etiky

g) podpora výskumu v poľovníctve a zavádzanie jeho výsledkov do poľovníckej praxe

 

Článok  6

Poskytovania prostriedkov fondu

1. Prostriedky  fondu na aktivity podľa čl. 5 sa poskytujú na základe písomne odôvodnenej žiadosti, z ktorej musí byť zrejmá výška požadovanej finančnej podpory a jej podiel na celkových nákladoch, účel a efektívnosť využitia prostriedkov. Finančná podpora z centrálneho fondu SPK sa zásadne poskytne len na významné akcie medzinárodného a celonárodného významu, v prípade živelnej pohromy, mimoriadnej nákazovej situácie alebo činnosti koncepčného charakteru.

2. Poľovnícke organizácie alebo základné organizačné jednotky SPK predkladajú žiadosti o poskytnutie prostriedkov z regionálneho fondu predstavenstvu príslušnej OPK.

3. Žiadosti o finančnú podporu aktivít nadregionálneho významu a charakteru predkladajú OPK prezídiu SPK.

 

Článok 7

Záverečné ustanovenia

1. Táto smernica o zriadení FRZP nadobúda účinnosť dňom schválenia I. snemom SPK dňa 11.06.2011.

 

Stiahnúť tento súbor (Smernica o FRaZP_SPK.pdf) Smernica o FRaZ~.pdf [smernica, formát .pdf] 65 kB

Zmena Stanov SPK schválená snemom SPK dňa 10.11.2012

Na zasadnutí snemu SPK 10.11.2012 boli v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Stanov SPK uznesením č. 3/2012 v záujme zabezpečenia vykonateľnosti disciplinárnych orgánov SPK zmenené a doplnené Stanovy SPK.

Stiahnúť tento súbor (Stanovy SPK_snem_10112012_upr12112012_uplne_znenie.doc) Stanovy SPK_sne~.doc [úplné znenie Stanov SPK k 12.11.2012] 155 kB
Stiahnúť tento súbor (Stanovy SPK_snem_10112012_zmeny_a_doplnenia.doc) Stanovy SPK_sne~.doc [zmeny a doplnenie] 64 kB

Zmluva o užívaní poľovného revíru

uzatvorená v zmysle § 13 a nasl. zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve

Stiahnúť tento súbor (zmluva_o_uzivani_PR_0604_2010.doc) zmluva_o_uzivan~.doc [zmluva o užívaní poľovného revíru] 50 kB
Stiahnúť tento súbor (dodatok_k_zmluve_o_uzivani_PR_1001_2012.doc) dodatok_k_zmluv~.doc [dodatok k zmluve o užívaní poľovného revíru] 40 kB
Stiahnúť tento súbor (skody_www.doc) skody_www.doc [Oznámenie a poskytnutie návrhu zmluvy.] 245 kB
Stiahnúť tento súbor (Zmluva - min škôd na poľ poz .doc) Zmluva – min škôd na poľ poz .doc [Návrh zmluvy pre poľnohospodárske pozemky ] 59 kB
Stiahnúť tento súbor (Zmluva - minim škôd na lesn poz .doc) Zmluva – minim škôd na lesn poz .doc [Návrh zmluvy pre lesné pozemky] 57 kB

Smernica o organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK

Slovenská poľovnícka komora má podľa zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z., § 42 písm. e) povinnosť organizovať kontrolné streľby pre členov SPK.

A. Význam kontrolnej streľby

Význam kontrolnej streľby spočíva predovšetkým v overení schopnosti člena SPK bezpečne ovládať zbraň pri výkone práva poľovníctva, tzn. zver zasiahnuť tak, aby sa zbytočne netrápila a nevznikli straty nedohľadaním postrieľanej zveri.

Ďalší význam je v overení správnosti nastrelenia zbrane a jej funkčnosti, v kontrole jej technického stavu a v samostatnej streľbe pred poľovníckou sezónou.

Preveruje a spresňuje sa tiež evidencia zbraní, ktoré drží na výkon práva poľovníctva.

B. Účasť na kontrolnej streľbe

1.  Každý člen SPK, držiteľ zbraní na výkon práva poľovníctva je povinný úspešne absolvovať kontrolnú streľbu raz za päť rokov. Noví členovia SPK musia absolvovať kontrolne streľby každý rok po dobu troch rokov od získania prvého poľovného lístka. Konferencia OPK môže zmeniť obdobie vykonávania kontrolných strelieb minimálne 1 raz za 5 rokov svojím uznesením na obdobie 1 raz za 4 roky, alebo 1 raz za 3 roky.

2.  Člen SPK, ktorý mal z akýchkoľvek dôvodov prerušené členstvo, je povinný pri obnove členstva v SPK kontrolnú streľbu úspešne absolvovať aj v kratšom  intervale ako päť rokov.

3.  Za absolvovanie kontrolných strelieb sa započítava účasť na majstrovstvách SPK, alebo SPZ, alebo verejných streleckých súťaží SPK alebo SPZ uverejnených v streleckom kalendári SPK v prípade, ak člen SPK absolvoval celú streleckú súťaž a dosiahol v guľovom štvorboji 40% bodov a v brokovej disciplíne 30% zásahov.

Kontrolnú streľbu a zároveň aj preukaz o kontrolnej streľbe nahrádza u členov SPK  kvalifikačný preukaz držiteľa výkonnostnej triedy v príslušnej disciplíne (guľa, brok).

4. Výnimku z povinnosti zúčastniť sa na kontrolnej streľbe môže členovi SPK  udeliť na základe jeho písomnej žiadosti Predstavenstvo OPK a určí mu náhradný termín.

5. V prípade, že sa pozvaný člen SPK na kontrolnú streľbu nedostaví, ani svoju neúčasť písomne neospravedlní, Predstavenstvo OPK mu uloží sankciu ako náhradu za vynaložené náklady pri organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb v jednotnej výške 20 €. Neospravedlnená neúčasť na kontrolných streľbách sa posudzuje za porušenie organizačnej disciplíny SPK.

Zaplatenie nákladov za neospravedlnenú neúčasť nezbavuje povinnosť absolvovať kontrolné streľby.

C. Organizácia kontrolnej streľby

1. Rámcový plán organizovania kontrolnej streľby predkladá predseda streleckej komisie

OPK, Predstavenstvu OPK na schválenie najneskôr v októbri predchádzajúceho roku.

2. OPK organizuje kontrolnú streľbu pre všetkých členov OPK na uznaných strelniciach prostredníctvom streleckej komisie OPK a streleckých inštruktorov a rozhodcov.

3.  Na kontrolné streľby pozýva Kancelária OPK všetky osoby, ktoré sú držiteľmi poľovných lístkov v ich obvode s podmienkou, že sú držiteľmi zbraní na výkon práva poľovníctva.

4. Organizáciou kontrolnej streľby členov SPK na uznanej strelnici môže Predstavenstvo OPK poveriť poľovnícke združenie, prípade inú poľovnícku organizáciu, pričom na jej zabezpečenie deleguje kvalifikovaných streleckých inštruktorov a rozhodcov.

D. Metodika kontrolnej streľby 

1. Člen SPK je povinný absolvovať kontrolnú streľbu iba zbraňou (guľová, broková, kombinovaná), ktorú na základe zbrojného preukazu drží na výkon práva poľovníctva. Ak člen SPK nevlastní zbraň na výkon práva poľovníctva, na kontrolnú streľbu sa nepozýva.

2. V  prípade, že člen SPK vlastní viac poľovných zbraní, je na jeho uvážení, ktorou jednou guľovou (v prípade že vlastní malokalibrovku i guľovnicu, kontrolnú streľbu realizuje guľovou zbraňou) a jednou brokovou zbraňou absolvuje kontrolnú streľbu.

Ak sa kontrolné streľby konajú na malorážkovej strelnici a člen SPK malorážku nedrží, zbraň mu zapožičia organizátor kontrolných strelieb.

3. Na kontrolnej streľbe sa strieľa:

a) guľovnicou na poľovnícky terč srnca alebo diviaka 5 výstrelov na vzdialenosť

100m. Člen SPK môže na streľbu použiť puškový ďalekohľad, oporu zbrane a pohodlnejšiu polohu.

b) malokalibrovkou na poľovnícky terč líšky, terč alebo redukovaný terč srnca alebo

diviaka 10 výstrelov na vzdialenosť 50 m. Člen SPK môže na streľbu použiť puškový ďalekohľad, oporu zbrane a pohodlnejšiu polohu.

c) brokom na 10 asfaltových terčov (oblúkové strelište, batéria, vysoká veža bez

zásten alebo na bežiaceho zajaca na prieseku).

4.  Voľba streleckých disciplín závisí od vybavenosti strelnice jednotlivými strelišťami. Pri streľbe na asfaltové terče sa môžu ich dolety znížiť. Na oblúkovom strelišti sa môžu vynechať dvoj strely, prípadne niektoré stanovištia, na batérii sa môžu vynechať stranové terče.

E. Splnenie limitu kontrolnej streľby

1. Kontrolná streľba guľovou zbraňou sa považuje za splnenú, ak na nej člen SPK dosiahne 40 %  zásahov.

2. Kontrolná streľba brokovou zbraňou sa považuje za splnenú, ak na nej člen SPK dosiahne 30 % zásahov.

3. Ak člen SPK splní určitý limit s menším počtom výstrelov, nemusí v kontrolnej streľbe ďalej pokračovať, pričom nemá nárok na vrátenie pomernej časti poplatku za položku.

4. Po úspešnom absolvovaní kontrolnej streľby vydá OPK členovi SPK preukaz o kontrolnej streľbe a to aj v prípade, že kontrolnú streľbu organizuje z poverenia OPK poľovnícke združenie, prípadne iná poľovnícka organizácia.

5. Evidencia vydaných preukazov o kontrolnej streľbe zakladá Kancelária OPK  do ich evidenčných kariet členov.

6. V prípade, že člen SPK určený limit nesplní, môže v ten istý deň alebo v inom náhradnom termíne v tom istom roku kontrolnú streľbu opakovať. Ak nesplní určený  limit ani pri opakovanej streľbe, nariadi mu OPK  účasť na kontrolnej streľbe v budúcom roku.

F. Poplatky

1. Poplatok za kontrolnú streľbu vo výške, ktorú podľa vynaložených nákladov určí

Predstavenstvo OPK hradí člen SPK z vlastných prostriedkov, alebo poľovnícka organizácia.

2.  Pri opakovaní kontrolnej streľby v ten istý deň, alebo v inom náhradnom termíne, člen SPK je povinný poplatok za položku znovu uhradiť.

G. Záverečné  ustanovenia

Túto smernicu schválil Snem SPK dňa 11.06.2011 a nadobúda platnosť od 11.06.2011.

Stiahnúť tento súbor (KS_smernica_SPK_snem.doc) KS_smernica_SPK~.doc [Smernica o organizovaní a vykonávaní KS] 49 kB

Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek SPK

Táto Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek Slovenskej poľovníckej komory nadobudla účinnosť dňom schválenia snemom SPK 11.06.2011.

Článok 1

Kontrolná činnosť

Dozorné rady Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len SPK) vykonávajú kontroly hospodárenia a činnosti organizačných zložiek SPK. Poskytujú odbornú a metodickú pomoc orgánom, komisiám a členom SPK pri odstránení prípadných vzniknutých nedostatkov,dozerajú na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj vnútorných predpisov SPK.

Článok 2

Pôsobnosť kontrol dozornej rady

1. Dozorné rady organizačných zložiek SPK vykonávajú celkovú kontrolu činnosti a nakladania s finančnými prostriedkami orgánov a komisií organizačných zložiek SPK raz ročne a to k 31.12. bežného roku a správu o výsledkoch kontrolnej činnosti spolu s návrhom opatrení predkladajú snemu, resp. konferencii.

Dozorná rada SPK vykoná kontrolu činnosti nižšej organizačnej zložky SPK len vtedy:

a/ ak o to požiada nižšia organizačná zložka,

b/ ak je dôvodné podozrenie z porušovania predpisov v tejto organizačnej zložke.

2. Po každej vykonanej kontrole, ak sa zistili nedostatky a boli uložené aj nápravné opatrenia, sa vykoná následná kontrola plnenia nápravných opatrení. Za splnenie a odstránenie nápravných opatrení zodpovedajú štatutárni zástupcovia kontrolovanej organizačnej zložky.

3. Každej kontroly sa musia zúčastniť štatutárni zástupcovia a nimi poverené osoby.

4. O vykonanej kontrole sa vyhotoví správa (buď vo forme protokolu alebo záznamu), v ktorej sa uvedie zistený stav hospodárenia. V prípade zistených nedostatkov sa vyhotoví protokol, v ktorom sa uvedú konkrétne ustanovenia predpisov, ktoré boli porušené a zároveň navrhnuté nápravné opatrenia. Ak neboli zistené nedostatky v činnosti a najmä v nakladaní s finančnými prostriedkami, vyhotoví sa záznam, v ktorom sa uvedú všetky oblasti, ktoré boli predmetom kontroly.

5. Zástupcovia organizačnej zložky alebo orgánu môžu uviesť k výsledkom kontroly svoje námietky a stanoviská, ktoré tvoria súčasť protokolu, resp. záznamu.

6. Protokol, resp. záznam z kontroly podpisujú členovia kontrolujúcej dozornej rady, štatutárni zástupcovia kontrolovanej organizačnej zložky, orgánu SPK a osoby, ktoré sa kontroly zúčastnili.

7. Všetky písomnosti o kontrolách sa archivujú počas 10 rokov nasledujúcich od vykonania kontroly.

Článok 3

Zameranie kontrol

Pre vykonanie kontrol hospodárenia a činnosti organizačných zložiek sa odporúča nasledovná osnova:

1. Činnosť orgánov a organizačných zložiek SPK:

– dodržiavanie Stanov SPK a vnútorných predpisov SPK,

– dodržiavanie právnych predpisov a noriem

– spracovanie zápisníc z rokovaní orgánov, komisií SPK a OPK

– účasť členov orgánov a členov odborných komisií SPK a OPK na rokovaní

2. Hospodárenie orgánov a organizačných zložiek SPK:

– plán činnosti a rozpočet

– rozbor hospodárenia

– evidencia organizačných zložiek SPK a základných organizačných zložiek OPK

– úhrady členských príspevkov pre SPK a OPK

(právnické osoby bez revíru, užívatelia poľovných revírov, členský príspevok FO po

23.1.2010, zápisný príspevok za PO a FO)

– vznik, tvorba a účel fondu pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva

3. Poľovné lístky:

– evidencia vydaných poľovných lístkov

– evidencia predĺženia platnosti poľovných lístkov

– evidencia vydaných poľovných lístkov pre cudzincov

– poplatky za vydanie a predĺženie platnosti poľovných lístkov

– písomné poučenie o právach a povinnostiach ustanovených zákonom 428/2002 Z.z.

o ochrane osobných údajov pre zamestnancov vydávajúcich poľovné lístky

4. Evidencia majetku:

– evidencia HIM, DHM, IHM a materiálových zásob

– hmotná zodpovednosť pracovníka za vedenie majetku

– inventarizácia majetku

– vedenie pokladne a pokladničná hotovosť

– stav finančných prostriedkov na bankovom účte

5. Účtovná evidencia:

– vedenie pokladničnej knihy a peňažného denníka

– evidencia faktúr

– mzdové náklady, cestovné a stravné

6. Mzdová evidencia:

– pracovné zmluvy, daňové prehlásenia

– dohody o vykonaní práce

– vyplácanie odmien, zásady odmeňovania

– dochádzka, dovolenky

7. Archivácia písomností:

– skartačný poriadok

– uloženie písomností

 

Článok 4

Záverečné ustanovenia

1. Táto Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek Slovenskej

poľovníckej komory nadobudla účinnosť dňom schválenia snemom SPK 11.06.2011.

Stiahnúť tento súbor (Smernica pre kontrolnu cinnost DR - po uprave na sneme v MI.pdf) Smernica pre ko~.pdf [Smernica pre kontrolnú činnosť DR] 274 kB

Organizačný a rokovací poriadok SPK

schválený ustanovujúcim snemom Slovenskej poľovníckej komory dňa 23. januára 2010

1. Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) je budovaná na demokratických princípoch. SPK sa organizačne člení na obvodné poľovnícke komory (ďalej len „OPK“), ktoré sú tvorené z fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú svoju činnosť v obvode ich miestnej pôsobnosti.

2. Orgány SPK sú volené členmi SPK demokratickým spôsobom a sú im za svoju činnosť zodpovedné. Sú povinné dôsledne dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy SPK. Uznesenia vyšších orgánov SPK sú záväzné pre nižšie orgány SPK, organizačné jednotky SPK a pre všetkých členov SPK. Členovia vyšších orgánov SPK sa môžu zúčastňovať na rokovaniach  nižších orgánov SPK, ak boli na rokovanie prizvaní alebo boli na rokovanie vyšším orgánom SPK delegovaní. Vyšší orgán SPK je oprávnený v záujme dodržiavania právneho poriadku preskúmať z vlastného podnetu alebo na základe sťažnosti právoplatné rozhodnutia a uznesenia nižších orgánov SPK, ak je podozrenie, že pri ich vynesení došlo k porušeniu právnych predpisov alebo vnútorných predpisov SPK. Takéto rozhodnutie môže zrušiť alebo zmeniť. V neprospech člena SPK môže tak urobiť iba do uplynutia premlčacej lehoty.

3. Funkcie volených členov orgánov SPK sú bezplatné a čestné. Za plnenie úloh spojených s výkonom funkcie sa môžu funkcionárom priznať odmeny. Funkcionárom patrí náhrada výdavkov spojených s výkonom funkcie v SPK podľa platných predpisov.

4. Orgány a komisie SPK sa môžu uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov alebo delegátov. Hlasovanie môže byť verejné alebo tajné podľa rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny prítomných členov alebo delegátov. Pre platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov alebo delegátov, ak nie je v Stanovách SPK alebo v iných vnútorných predpisoch SPK uvedené inak. Orgány a komisie SPK môžu rozhodovať i per rollam, ak je to potrebné a účelné z časového alebo ekonomického hľadiska. Hlasovanie per rollam je platné, ak sú na takéto hlasovanie vyzvaní všetci členovia orgánu alebo komisie a ak na základe zaslaných podkladových materiálov nadpolovičná väčšina členov komisií alebo orgánov SPK písomne vysloví rovnaké stanovisko. Hlasovať per rollam nie je možné v prípadoch, keď Stanovy SPK vyžadujú kvalifikovanú väčšinu.

5. O svojich rokovaniach a uzneseniach musia orgány a komisie SPK do 15 dní od rokovania spísať zápisnicu, ktorú podpisuje štatutárny zástupca orgánu alebo predseda komisie a zvolený overovateľ.

6. Proti prvostupňovým rozhodnutiam orgánov SPK, okrem rozhodnutí snemu, sa môžu členovia SPK alebo organizačné jednotky SPK, ktorých sa rozhodnutie týka, odvolať ak v Stanovách SPK alebo iných vnútorných predpisoch SPK nie je uvedené inak. Riadne podané odvolanie má odkladný účinok, ak v Stanovách SPK alebo iných vnútorných predpisoch SPK nie je uvedené inak.

7. Orgány SPK môžu v odôvodnených prípadoch zmeniť svoje rozhodnutie v autoremedúre, ak sú dôvody, aby odvolaniu alebo sťažnosti proti svojmu rozhodnutiu v plnom rozsahu vyhoveli. Ak podaniu nevyhovejú v plnom rozsahu, spisový materiál postúpia so svojim stanoviskom vyššiemu orgánu SPK, ak v Stanovách SPK alebo iných vnútorných predpisoch SPK nie je uvedené inak. V autoremedúre nemožno meniť rozhodnutia disciplinárneho orgánu, ktoré nadobudli právoplatnosť.

8. Rozhodnutia orgánov SPK, ktoré sa týkajú členských práv alebo práv a povinností organizačných jednotiek, proti ktorým je možné podať opravný prostriedok, sa zasielajú doporučeným listom alebo sa doručujú proti podpisu zástupcovi právnickej osoby alebo fyzickej osobe, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhoduje. Za doručené sa považujú aj písomnosti vrátené poštou ako nedoručiteľné, ak nebolo možné adresáta na uvedenej adrese zastihnúť, ak adresát zmenil svoj pobyt a zmenu adresy nenahlásil príslušným orgánom SPK a doposlanie nie je možné alebo poštovnými podmienkami dovolené, ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v určenej lehote alebo adresát odmietol zásielku prevziať.

9. Funkčné obdobie orgánov SPK je päťročné. Končí sa dňom konania výročného snemu alebo konferencie. V prípade mimoriadneho snemu alebo mimoriadnej konferencie sa funkčné obdobie orgánov SPK alebo OPK končí dňom konania mimoriadneho snemu alebo mimoriadnej konferencie. V prípade mimoriadneho snemu alebo mimoriadnej konferencie sa orgány volia len na obdobie do doby výročného snemu alebo výročnej konferencie. Ak sa v priebehu volebného obdobia uskutočnia doplňovacie voľby, funkčné obdobie končí dňom konania výročného snemu alebo výročnej konferencie.

10. Stanovy SPK a ostatné vnútorné predpisy SPK vydané na ich základe sú záväzné pre všetkých členov SPK, orgány a organizačné jednotky SPK. Čo nie je v Stanovách SPK alebo iných vnútorných predpisoch SPK výslovne upravené, môže byť predmetom individuálnej úpravy s podmienkou, že táto úprava nie je v rozpore s inými vnútornými predpismi SPK alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi. Záväzný výklad Stanov SPK a iných vnútorných predpisov SPK schválených snemom, môže podávať len prezídium, výklad vnútorných predpisov OPK predstavenstvo. Výklad nemôže ísť nad rámec práv a povinností uložených predpisom. Výnimku z vnútorných predpisov SPK je možné udeliť len, ak to predpis v konkrétnom ustanovení umožňuje a udeliť ju môže len orgán SPK v predpise na to oprávnený.

11. Zasadnutie orgánov a komisií SPK a OPK je neverejné, okrem prípadov, kde sa vo vnútorných predpisoch SPK a OPK uvádza inak. Účasť iných osôb je možná len vtedy, ak to predsedajúci povolí, zapojiť sa do rokovania môžu len s výslovným súhlasom predsedajúceho. Predsedajúci môže podať návrhy na vykázanie osoby z rokovania vrátane členov alebo funkcionárov, ak nevhodným spôsobom rušia priebeh rokovania i napriek predchádzajúcemu upozorneniu; o vykázaní rozhodne orgán nadpolovičnou väčšinou. O vykázaní oprávnenej osoby sa v zápisnici spraví záznam, v ktorom sa uvedie konkrétny dôvod vykázania.

12. Organizačné jednotky SPK vedú chronologickú prehľadnú evidenciu pošty.

13. Organizačné jednotky SPK a OPK, ich orgány a komisie poskytujú členom a organizačným jednotkám SPK odbornú a právnu pomoc. Nie sú však povinné spisovať návrhy a podania, ani ich zastupovať v súdnom, priestupkovom alebo inom konaní.

14. Tento organizačný a rokovací poriadok nadobúda účinnosť 24. januára 2010.

Stiahnúť tento súbor (Organizačný a rokovací poriadok_konečné znenie.doc) Organizačný a r~.doc [Organizačný a rokovací poriadok konečné znenie] 89 kB

Pravidlá rozpočtu a nakladania s majetkom SPK

§ 1

Úvodné ustanovenia

 1. Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) je podľa § 41 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, právnickou osobou. SPK plní úlohy podľa § 42 zákona a zabezpečuje ich financovanie.V nadväznosti na citovaný zákon o poľovníctve sa činnosť SPK, ako aj  práva a povinnosti jej členov, riadia Stanovami SPK.
 2. Majetok SPK spravuje Kancelária SPK, ktorú riadi riaditeľ K SPK. Za svoju činnosť zodpovedá prezidentovi, dvom viceprezidentom a prezídiu SPK.
 3. Hospodárenie SPK sa riadi § 4 Stanov SPK a týmito – Rozpočtovými pravidlami. Tieto Rozpočtové pravidlá sú záväzným interným manuálom pre pracovníkov a funkcionárov SPK. Tieto Rozpočtové pravidlá predkladá a mení Kancelária SPK a schvaľuje Prezídium SPK.
 4. Úlohou týchto Rozpočtových pravidiel je riadenie rozpočtového procesu podľa vopred jasných a ustálených pravidiel – najmä proces tvorby rozpočtu, čerpania rozpočtu, právomoc a zodpovednosť pri vynakladaní finančných prostriedkov rozpočtu SPK.

§ 2

Pravidlá tvorby rozpočtu

 1. Rozpočtovým obdobím je kalendárny rok. Rozpočet K SPK schvaľuje Prezídium SPK a Snem SPK. Rozpočet SPK má nákladovú časť a výnosovú časť, ktoré sú členené na jednotlivé kapitoly. Názvy a počet kapitol rozpočtu nadväzuje na aktuálnu organizačnú štruktúru a aktivity SPK.
 2. Kancelária SPK zostavuje rozpočet K SPZ na základe výsledkov hospodárenia za predchádzajúci rok. Podklady pre zostavenie rozpočtu včas predkladajú jednotliví odborní pracovníci a funkcionári, podľa pokynov  riaditeľa kancelárie SPK.
 3. Každá odborná komisia si zostaví vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet, kde uvedie výšku nákladov a výšku výnosov, ako aj ich podrobnú štruktúru. Komisie, ktoré nemajú externé výnosy (príjmy) zo svoje činnosti, sú financované z vlastných zdrojov K SPK.

§ 3

Pravidlá čerpania rozpočtu

 1. Ročný rozpočet sa čerpá priebežne počas roka, a to podľa potrieb jednotlivých subjektov, ktoré sú adresátom predmetnej kapitoly rozpočtu, s prihliadnutím na stav peňažných prostriedkov na predmetnom bankovom účte (cash).
 2. Účtovné doklady preukazujúce čerpanie rozpočtu, schvaľuje a podpisuje riaditeľ K SPK  alebo zodpovedná osoba podľa Stanov SPK, podľa podpisových oprávnení.
 3. Zodpovedné osoby za jednotlivé kapitoly rozpočtu, si môžu dohodnúť presun nákladov alebo výnosov medzi kapitolami rozpočtu, a to s vedomím a súhlasom Prezídia SPK.
 4. Priebežné vyhodnocovanie rozpočtu SPK vykonáva Kancelária SPK a predkladá ho kompetentným orgánom Prezídiu SPK a Snemu SPK.

§ 4

Sankcie za nedodržanie Rozpočtových pravidiel

 1. Za nedodržanie týchto Rozpočtových pravidiel sa považuje akékoľvek vážne narušenie procesu tvorby rozpočtu, prekročenie právomoci pri jeho čerpaní, a najmä prekročenie rozpočtu.
 2. Za prekročenie rozpočtu zodpovedá ten, kto má právomoc na jeho čerpanie. Prekročenie rozpočtu sa bude postihovať tak, že sa bude krátiť rozpočet nasledujúceho roka. Za prekročenie rozpočtu sa nepovažuje stav:
  a)keď je prekročenie rozpočtu v jednej kapitole nahradené šetrením v rozpočte v druhej kapitole, ale s vedomím a súhlasom zodpovednej osoby za druhú kapitolu,
  b) keď je prekročenie do konca roku finančne vyrovnané z externého prostredia mimo SPK (napr. získaním daru, príjmom z reklamy, dotáciou, subvenciou, prípadne z rozpočtu MP SR).

§ 5

Záverečné ustanovenia

 1. Dodržiavanie týchto rozpočtových pravidiel sleduje priebežne Kancelária SPK. Týmto nie je dotknutá kontrolná právomoc Dozornej rady SPK.
 2. Nedodržanie rozpočtovej disciplíny sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny zamestnancov alebo funkcionárov SPK, ktoré sa postihuje podľa Zákonníka práce alebo týchto Rozpočtových pravidiel.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo novelizáciu vyhlášky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo zmenu a doplnenie vyhlášky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve. Materiál vyhlášky priložený.

Stiahnúť tento súbor (vlastnymat.rtf) vlastnymat.rtf [aktualizovaná vyhláška] 1097 kB

Disciplinárny poriadok SPK

scvhálený snemom SPK 11.6.2011 a MPaRV SR 29.9.2011 pod č. 3876/2011-720 účinný od 1.10.2011

+ Zmena disciplinárneho poriadku SPK. z 16.12.2013 platné od 01.01.2014

Stiahnúť tento súbor (DP_SPK_po_sneme_11062011_schvaleny_MPSR_29092011.doc) DP_SPK_po_sneme~.doc [Disciplinárny poriadok] 103 kB
Stiahnúť tento súbor (DP_SPK_1_1_2014.docx) DP_SPK_1_1_2014.docx [DP platný od 1.1.2014] 40 kB
Stiahnúť tento súbor (DP_SPK_1_1_2014_rev.doc) DP_SPK_1_1_2014_rev.doc [DP platný od 1.1.2014 s revíziou] 106 kB

Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z. ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej

Stiahnúť tento súbor (Nariadenie vlady SR c.352 2009.pdf) Nariadenie vlad~.pdf [Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z.] 110 kB

Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. júna 2009

Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. júna 2009

Stiahnúť tento súbor (Zakon 274 2009 o polovnictve.pdf) Zakon 274 2009 ~.pdf [Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov] 275 kB
Stiahnúť tento súbor (Vyhlaska MP SR c. 344 2009.pdf) Vyhlaska MP SR ~.pdf [Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z.] 5002 kB
Stiahnúť tento súbor (Vyhlaska MP SR c. 227 2010.pdf) Vyhlaska MP SR ~.pdf [Vyhláška MP SR č. 227/2010 Z.z.] 842 kB

Súvisiace zákony

Stiahnúť tento súbor (Zakon_c.326_2005_o_lesoch.pdf) Zakon_c.326_200~.pdf [Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch] 280 kB
Stiahnúť tento súbor (Zakon_c.39_2007o_veterinarnej_starostlivosti.pdf) Zakon_c.39_2007~.pdf [Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti] 466 kB
Stiahnúť tento súbor (Zakon_c.543_2002_o_ochrane_prirody_a_krajiny.pdf) Zakon_c.543_200~.pdf [Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny] 903 kB
Stiahnúť tento súbor (Zakon_c.190_2003o_zbraniach_a_strelive.pdf) Zakon_c.190_200~.pdf [Zákon č. 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov] 473 kB
Stiahnúť tento súbor (VyhlaskaMVc.555_2003.pdf) VyhlaskaMVc.555~.pdf [Vyhláška MV SR č. 555/2003 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive]
90 kB