Stanovy SPK k 22.06.2013

Zmena a doplnenie Stanov SPK Na zasadnutí snemu SPK dňa 22.06.2013 boli v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Stanov SPK uznesením č. 7/2013 zmenené a doplnené Stanovy SPK takto:  Stanovy SPK_sn~.docx [zmeny a doplnenia] 38 kB  StanovyUZ-SPK_~.docx [úplné znenie z 22.06.2013] 42 kB  Príloha č. 1 et~.doc [príloha č.1 etický kódex, konečné znenie] 73 kB  Príloha […]

Smernica SPK o zriadení fondu pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva

Článok 1  Vznik, tvorba a účel fondu 1. Fond pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva (ďalej len FRZP) zriaďuje Slovenská poľovnícka komora (ďalej len SPK) v súlade s § 42, ods. 2) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), zo zdrojov podľa § 4, bod.2, písm. […]

Zmena Stanov SPK schválená snemom SPK dňa 10.11.2012

Na zasadnutí snemu SPK 10.11.2012 boli v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Stanov SPK uznesením č. 3/2012 v záujme zabezpečenia vykonateľnosti disciplinárnych orgánov SPK zmenené a doplnené Stanovy SPK.  Stanovy SPK_sne~.doc [úplné znenie Stanov SPK k 12.11.2012] 155 kB  Stanovy SPK_sne~.doc [zmeny a doplnenie] 64 kB

Zmluva o užívaní poľovného revíru

uzatvorená v zmysle § 13 a nasl. zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve  zmluva_o_uzivan~.doc [zmluva o užívaní poľovného revíru] 50 kB  dodatok_k_zmluv~.doc [dodatok k zmluve o užívaní poľovného revíru] 40 kB  skody_www.doc [Oznámenie a poskytnutie návrhu zmluvy.] 245 kB  Zmluva – min škôd na poľ poz .doc [Návrh zmluvy pre poľnohospodárske pozemky ] 59 […]