Potrebné dokumenty pre vydanie PL pre cudzinca

vypísanú a podpísanú žiadosť [stiahnuť] doklad o poistení proti následkom zákonnej zodpovednosti pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka     (§51 ods. 5 písm. c) zákona č. 274/2009 Z. z. ) doklad oprávňujúci na lov zveri vystavený v cudzine alebo jeho úradne osvedčenú kópiu   (§51 ods. 5 písm. c) zákona č. 274/2009 Z. z. ) […]

Potrebné dokumenty pre vydanie – predĺženie PL

vypísanú a podpísanú žiadosť [stiahnuť] 2x fotografia 3 x 3.5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť) oboznámenie so spracúvaním osobných údajov SPK, SPZ [stiahnuť] [stiahnuť] súhlas dotknutej osoby SPK, SPZ [stiahnuť] [stiahnuť] potvrdenie o poistení občiansky preukaz poplatok za PL starý PL strelecký preukaz

Potrebné dokumenty pre vydanie – predĺženie PL

vypísanú a podpísanú žiadosť, 2x Foto 3×3.5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť) súhlas dotknutej osoby potvrdenie o poistení občiansky preukaz Poplatok za PL Starý PL  Súhlas dotknute~.pdf [Súhlas dotknutej osoby] 55 kB  Súhlas dotknute~.pdf [Súhlas dotknutej osoby 2x] 55 kB  žiadosť_občan_SR.pdf [Žiadosť občan SR platný od 01.01.2014] 69 kB  žiadosť_cudzinec.pdf [Žiadosť cudzinec platný […]

Pracovné stretnutie v ZA

Vydávanie poľovných lístkov, predlžovania platnosti poľovných lístkov a ich odnímania, Školenie o ochrane osobných údajov, Disciplinárny poriadok a činnosť disciplinárnych orgánov  Pracovne_stretn~.doc [pozvánka] 259 kB  SLOVENSKA_POLO~.pptx [prezentácia] 3465 kB  Porada_27_5_201~.doc [príhovor prezidenta SPK Ing. Tibora Lebockého] 64 kB  Zakladne pravid~.pdf [Základné pravidlá ochrany osobných údajov] 91 kB  Spravne_konanie.ppt [Správne konanie] 376 kB  ziadost_obcan_s~.pdf [žiadosť – […]

Často kladené otázky

Aký je rozdiel medzi vydaním alebo predĺžením ? O vydanie  sa jedná ak ide o vydanie prvého poľovného lístka alebo ak predošlý poľovný lístok stratil účinnosť a vydáva sa nový poľovný lístok alebo ak žiadateľ nedodržal 30 dňovú lehotu na podanie žiadosti. Je to aj prípad ak žiadateľ zmešká  30 dňovú lehotu na podanie žiadosti […]

Metodický pokyn k vydávaniu poľovných lístkov schválený snemom SPK 11.6.2011

Podľa § 51 ods. 1 zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“), ako i § 78 ods. 5 vyhlášky č. 344/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) od 1. júna 2010 Obvodné poľovnícke komory poľovné lístky vydávajú, predlžujú ich platnosť a platné poľovné lístky odnímajú. Prezídium SPK v záujme zabezpečenia plynulého a bezporuchového […]