Stanovy SPK k 22.06.2013

Zmena a doplnenie Stanov SPK

Na zasadnutí snemu SPK dňa 22.06.2013 boli v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Stanov SPK uznesením č. 7/2013 zmenené a doplnené Stanovy SPK takto:

Stiahnúť tento súbor (Stanovy SPK_sn~.docx) Stanovy SPK_sn~.docx [zmeny a doplnenia] 38 kB
Stiahnúť tento súbor (StanovyUZ-SPK_~.docx) StanovyUZ-SPK_~.docx [úplné znenie z 22.06.2013] 42 kB
Stiahnúť tento súbor (Príloha č. 1 et~.doc) Príloha č. 1 et~.doc [príloha č.1 etický kódex, konečné znenie] 73 kB
Stiahnúť tento súbor (Príloha č. 2 po~.doc) Príloha č. 2 po~.doc [príloha č.2 poľovnícky poriadok, konečné znenie] 96 kB
Stiahnúť tento súbor (Príloha č.3 St~.docx) Príloha č.3 St~.docx [príloha č.3 stanovy SPK k 22.06.2013] 995 kB