Zmena Stanov SPK schválená snemom SPK dňa 10.11.2012

Na zasadnutí snemu SPK 10.11.2012 boli v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Stanov SPK uznesením č. 3/2012 v záujme zabezpečenia vykonateľnosti disciplinárnych orgánov SPK zmenené a doplnené Stanovy SPK.

Stiahnúť tento súbor (Stanovy SPK_snem_10112012_upr12112012_uplne_znenie.doc) Stanovy SPK_sne~.doc [úplné znenie Stanov SPK k 12.11.2012] 155 kB
Stiahnúť tento súbor (Stanovy SPK_snem_10112012_zmeny_a_doplnenia.doc) Stanovy SPK_sne~.doc [zmeny a doplnenie] 64 kB