Brlohárské skúšky

OkO SPZ v Galante dňa 01.10.2017 vo Vinohradoch nad Váhom organizuje brlohárské skúšky.

Prihlášky môžete posielať do 22.09.2017 na mailovú adresu: galanta@opk.sk alebo na adresu:

OkO SPZ Galanta
Športová 22
924 01 Galanta

Bližšie informácie môžete získať aj na tel.čísle : 0903483538