Zmluva o užívaní poľovného revíru

uzatvorená v zmysle § 13 a nasl. zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve

Stiahnúť tento súbor (zmluva_o_uzivani_PR_0604_2010.doc) zmluva_o_uzivan~.doc [zmluva o užívaní poľovného revíru] 50 kB
Stiahnúť tento súbor (dodatok_k_zmluve_o_uzivani_PR_1001_2012.doc) dodatok_k_zmluv~.doc [dodatok k zmluve o užívaní poľovného revíru] 40 kB
Stiahnúť tento súbor (skody_www.doc) skody_www.doc [Oznámenie a poskytnutie návrhu zmluvy.] 245 kB
Stiahnúť tento súbor (Zmluva - min  škôd na poľ poz .doc) Zmluva – min škôd na poľ poz .doc [Návrh zmluvy pre poľnohospodárske pozemky ] 59 kB
Stiahnúť tento súbor (Zmluva - minim  škôd na lesn poz .doc) Zmluva – minim škôd na lesn poz .doc [Návrh zmluvy pre lesné pozemky] 57 kB