Disciplinárny poriadok SPK

scvhálený snemom SPK 11.6.2011 a MPaRV SR 29.9.2011 pod č. 3876/2011-720 účinný od 1.10.2011

+ Zmena disciplinárneho poriadku SPK. z 16.12.2013 platné od 01.01.2014

Stiahnúť tento súbor (DP_SPK_po_sneme_11062011_schvaleny_MPSR_29092011.doc) DP_SPK_po_sneme~.doc [Disciplinárny poriadok] 103 kB
Stiahnúť tento súbor (DP_SPK_1_1_2014.docx) DP_SPK_1_1_2014.docx [DP platný od 1.1.2014] 40 kB
Stiahnúť tento súbor (DP_SPK_1_1_2014_rev.doc) DP_SPK_1_1_2014_rev.doc [DP platný od 1.1.2014 s revíziou] 106 kB