Metodický pokyn pre organizátorov skúšok uchádzačov o poľovný lístok

Metodický pokyn SPK pre organizátorov skúšok uchádzačov o poľovný lístok účinný od 2.9.2011

Nový metodický pokyn je platný od 1.1.2014.

Stiahnúť tento súbor (metodicky_pokyn k_skuskam_2009_2011_Spravodaj_SPK.doc) metodicky_pokyn~.doc [Metodický pokyn] 71 kB
Stiahnúť tento súbor (MP pre skúšky   final_prijate zmeny.doc) MP pre skúšky final_prijate zmeny.doc [MP pre skúšky platné od 1.1.2014] 76 kB
Stiahnúť tento súbor (MP pre skúšky 1.7.2015_prijate zmeny.docx) MP pre skúšky 1.7.2015_prijate zmeny.docx [MP pre skúšky platné od 1.7.2015] 43 kB