Poľovnícky hospodár

Okresný úrad Pozemkový a lesný odbor v Galante v spolupráci s OPK Galanta organizujú skúšky pre poľovníckych hospodárov.
  • prihlášku , prehľad o poľovníckej praxi
  • fotokópiu OP a doklad o zaplatení správneho poplatku

si môžete odovzdať na OPK Galanta alebo poslať na adresu:

OPK Galanta
Športová 22
924 01 Galanta

Termín podania prihlášky je do 30.09.2017 !

 Prihláška-PH.pdf [Prihláška – skúšky pre poľovníckych hospodárov] 461 kB