Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí zveri

Okresný úrad Galanta – Pozemkový a lesný odbor Vás srdečne pozývajú na Chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí zveri ulovenej v
revíroch okresu Galanta v sezóne 2017/2018.

Termín: 10.03.2018 (sobota) 08:00 – 17:00 hod. a 11.03.2018 (nedeľa) 08:00 – 12:00 hod.
Miesto: Zasadačka v budove OkO SPZ v Galante, Športová 22, 924 00 Galanta