Pozvánku na kynologické skúšky

Okresná organizácia SPZ v Galante v spolupráci s Klubom chovateľov jazvečíkov organizujú SHOJ – skúšky hlasitosti a odvahy. Zároveň OkO SPZ v Galante organizuje skúšky vlôh stavačov a malých plemien.

Skúšky sa uskutočnia v poľovnom revíri PZ Diana Trstice.

Termín skúšok je 21.04.2018 o 07:30 hod.

Prihlášky treba zasielať na emailovú adresu: galanta@opk.sk alebo na adresu Športová 22, 924 01  Galanta.

Nečitateľné prihlášky nebudú na skúšky prijaté.

Termín podania prihlášky je do: 11.04.2018