Potrebné dokumenty pre vydanie – predĺženie PL

  1. vypísanú a podpísanú žiadosť [stiahnuť]
  2. 2x fotografia 3 x 3.5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)
  3. oboznámenie so spracúvaním osobných údajov SPK, SPZ [stiahnuť] [stiahnuť]
  4. súhlas dotknutej osoby SPK, SPZ [stiahnuť] [stiahnuť]
  5. potvrdenie o poistení
  6. občiansky preukaz
  7. poplatok za PL
  8. starý PL
  9. strelecký preukaz