Prihláška na skúšky poľovných psov

 Prihlaska.pdf [Prihláška na skúšky poľovných psov] 739 kB

 

Základné informácie k Zákonu č. 190/2003 Z.z.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k Zákonu č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje druhy a kategórie strelných zbraní a streliva, podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a streliva, práva a povinnosti držiteľov zbraní a streliva, podmienky na vývoz, dovoz a prevoz zbraní a streliva, podmienky zriaďovania a prevádzkovania strelníc, podmienky vystavovania zbraní a streliva, upravuje prevádzkovanie informačných systémov na úseku zbraní a streliva, výkon dozoru nad dodržiavaním tohto zákona a ustanovuje sankcie za porušenie povinností podľa tohto zákona.

Dokumenty na stiahnutie súvisiace so zákonom o strelných zbraniach a strelive

Stanovy SPK k 22.06.2013

Zmena a doplnenie Stanov SPK

Na zasadnutí snemu SPK dňa 22.06.2013 boli v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Stanov SPK uznesením č. 7/2013 zmenené a doplnené Stanovy SPK takto:

Stiahnúť tento súbor (Stanovy SPK_sn~.docx) Stanovy SPK_sn~.docx [zmeny a doplnenia] 38 kB
Stiahnúť tento súbor (StanovyUZ-SPK_~.docx) StanovyUZ-SPK_~.docx [úplné znenie z 22.06.2013] 42 kB
Stiahnúť tento súbor (Príloha č. 1 et~.doc) Príloha č. 1 et~.doc [príloha č.1 etický kódex, konečné znenie] 73 kB
Stiahnúť tento súbor (Príloha č. 2 po~.doc) Príloha č. 2 po~.doc [príloha č.2 poľovnícky poriadok, konečné znenie] 96 kB
Stiahnúť tento súbor (Príloha č.3 St~.docx) Príloha č.3 St~.docx [príloha č.3 stanovy SPK k 22.06.2013] 995 kB

Skúšobné poriadky SPK platné od 3.5.2013

Stiahnúť tento súbor (Skúšobný poriadok pre skúšky duričov_3_5_2013.pdf) Skúšobný poriad~.pdf [Skúšobný poriadok pre skúšky duričov] 502 kB
Stiahnúť tento súbor (Skúšobný poriadok pre skúšky farbiarov_3_5_2013.pdf) Skúšobný poriad~.pdf [Skúšobný poriadok pre skúšky farbiarov] 541 kB
Stiahnúť tento súbor (Skúšobný poriadok pre skúšky MP a retrívrov_3_5_2013.pdf) Skúšobný poriad~.pdf [Skúšobný poriadok pre skúšky MP a retrívrov] 785 kB
Stiahnúť tento súbor (Skúšobný poriadok pre skúšky v brlohárení_3_5_2013.pdf) Skúšobný poriad~.pdf [Skúšobný poriadok pre skúšky v brlohárení] 304 kB
Stiahnúť tento súbor (Poriadok_pre_men_rozhodcov_3_5_2013.pdf) Poriadok_pre_me~.pdf [Poriadok pre vymenovanie rozhodcov pre skúšky z výkonu poľovných psov] 284 kB
Stiahnúť tento súbor (Všeobecné zásady pre skúšky PUP 3_5_2013.pdf) Všeobecné zásad~.pdf [Všeobecné zásady pre skúšky PUP] 383 kB
Stiahnúť tento súbor (Skúšobný poriad~.pdf) Skúšobný poriad~.pdf [Skúšobný poriadok pre skúšky stavačov] 686 kB

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.

Stiahnúť tento súbor (Úplné znenie zákona.pdf) Úplné znenie zák~.pdf [Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľ. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.]
394 kB
Stiahnúť tento súbor (Úplné znenie zákona_rev.doc) Úplné znenie zák~.doc [úplné znenie, formát doc+revízia] 421 kB
Stiahnúť tento súbor (13-z115.pdf) 13-z115.pdf [115 ZÁKON z 30. apríla 2013] 62 kB
Stiahnúť tento súbor ([Prilohy123]200~.pdf) [Prilohy123]200~.pdf [príloha č.1,2,3 k zákonu č. 274/2009 Z. z.] 50 kB
Stiahnúť tento súbor (13-z489.pdf) 13-z489.pdf [489 vyhláška zo 16. decembra 2013] 1754 kB
Stiahnúť tento súbor (vyhláška.pdf) vyhláška.pdf [344 / 2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa
vykonáva zákon o poľovníctve (v znení č. 227/2010 Z. z., 125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.)]
340 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 08.pdf) priloha 08.pdf [príloha č. 08] 161 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 10.pdf) priloha 10.pdf [príloha č. 10] 187 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 11a.pdf) priloha 11a.pdf [príloha č. 11a] 30 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 11b.pdf) priloha 11b.pdf [príloha č. 11b] 33 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 12.pdf) priloha 12.pdf [príloha č. 12] 38 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 14.pdf) priloha 14.pdf [príloha č. 14] 104 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 15.pdf) priloha 15.pdf [príloha č. 15] 213 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 16.pdf) priloha 16.pdf [príloha č. 16] 142 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 25.pdf) priloha 25.pdf [príloha č. 25] 131 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 28.pdf) priloha 28.pdf [príloha č. 28] 132 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 29a.pdf) priloha 29a.pdf [príloha č. 29a] 149 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 29b.pdf) priloha 29b.pdf [príloha č. 29b] 113 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 29c.pdf) priloha 29c.pdf [príloha č. 29c] 100 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 30.pdf) priloha 30.pdf [príloha č. 30] 131 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 31a.pdf) priloha 31a.pdf [príloha č. 31a] 136 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 31b.pdf) priloha 31b.pdf [príloha č. 31b] 113 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 31c.pdf) priloha 31c.pdf [príloha č. 31c] 100 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 32.pdf) priloha 32.pdf [príloha č. 32] 131 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 33a.pdf) priloha 33a.pdf [príloha č. 33a] 166 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 33b.pdf) priloha 33b.pdf [príloha č. 33b] 165 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 34.pdf) priloha 34.pdf [príloha č. 34] 815 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 36.pdf) priloha 36.pdf [príloha č. 36] 98 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha 37.pdf) priloha 37.pdf [príloha č. 37] 29 kB
Stiahnúť tento súbor (Vzorec 01.pdf) Vzorec 01.pdf [vzorec č 01] 41 kB
Stiahnúť tento súbor (Vzorec 02.pdf) Vzorec 02.pdf [vzorec č 02] 44 kB
Stiahnúť tento súbor (obrazok 24.pdf) obrazok 24.pdf [obr. 24] 147 kB
Stiahnúť tento súbor (obrazok 25.pdf) obrazok 25.pdf [obr. 25] 136 kB
Stiahnúť tento súbor (Vyhláška 344_2009.docx) Vyhláška 344_2009.docx [Vyhláška 344 / 2009 Z. z. MPSR ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve
(v znení č. 227/2010 Z. z., 125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.)]
99 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha3.doc) priloha3.doc [príloha č. 03] 104 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha5.doc) priloha5.doc [príloha č. 05] 68 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha8.xls) priloha8.xls [príloha č. 08] 72 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha8.xlsx) priloha8.xlsx [príloha č. 08] 34 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha10.xls) priloha10.xls [príloha č. 10] 54 kB
Stiahnúť tento súbor (Príloha34.docx) Príloha34.docx [príloha č. 34] 116 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha34 - A1.docx) priloha34 – A1.docx [príloha č. 34a1] 25 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha34 - A2.docx) priloha34 – A2.docx [príloha č. 34a2] 29 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha35.doc) priloha35.doc [príloha č. 35] 39 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha35a.doc) priloha35a.doc [príloha č. 35a] 195 kB
Stiahnúť tento súbor (priloha35b.doc) priloha35b.doc [príloha č. 35b] 37 kB
Stiahnúť tento súbor (vlastnymat.doc) vlastnymat.doc [zmeny] 148 kB

Smernica SPK o zriadení fondu pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva

Článok 1

 Vznik, tvorba a účel fondu

1. Fond pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva (ďalej len FRZP) zriaďuje Slovenská poľovnícka komora (ďalej len SPK) v súlade s § 42, ods. 2) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), zo zdrojov podľa § 4, bod.2, písm. e) Stanov SPK ako účelový fond na centrálnej a regionálnych úrovniach. Prostriedky z tohto fondu sa môžu použiť len na účely stanovené v tejto smernici.

2. Fond sa tvorí z členských poplatkov za hektár poľovnej plochy, začlenenej do príslušného poľovného revíru obhospodarovaného poľovníckou organizáciou alebo základnou organizačnou jednotkou SPK (ďalej len užívateľ poľovného revíru).

3. Prostriedky fondu slúžia na podporu činností zameraných na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov a na ochranu poľovníctva.

4. Fond spravuje a o použití prostriedkov z FRZP rozhoduje prezídium SPK (centrálny fond) a predstavenstvo Obvodnej poľovníckej komory (regionálny fond).

 

Článok 2

Výška poplatkov do fondu

1. Základom pre určenie výšky odvodov poplatkov do FRZP je výmera poľovných pozemkov príslušného poľovného revíru.

 

Článok 3

Povinnosti SPK

1.  Kancelária SPK zabezpečuje pre členov SPK bezplatný informačný a poradenský servis o aktuálnych výzvach, ktorých cieľ je v súlade s čl. 1, ods.3) tejto smernice.

2.  Kancelária SPK je povinná priebežne sledovať výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ a operatívne o nich   informovať potenciálnych žiadateľov, členov SPK.

3.  Kancelária SPK zostavuje rozpočet fondu, vedie evidenciu centrálneho fondu na strane príjmov a výdavkov. Prostriedky fondu sú uložené na osobitnom účte.

 

Článok 4

Povinnosti OPK

1. Kancelária OPK na podklade vydaných rozhodnutí o vymeraní poplatku vedie prehľadnú evidenciu, z ktorej je zrejmá výška vymeraných poplatkov jednotlivým užívateľom poľovných revírov, ako aj  časový priebeh ich úhrad.

2. Kancelária OPK zostavuje rozpočet a vedie evidenciu regionálneho fondu na strane príjmov a výdavkov. Prostriedky fondu sú uložené na osobitnom účte alebo na bežnom účte OPK na samostatnom podúčte alebo so samostatnou dôslednou evidenciou.

3. Na základe uznesenia ustanovujúceho snemu SPK, konaného 23.1.2010, z členských poplatkov zaplatených užívateľmi poľovných revírov, ostáva k dispozícii pre OPK 80 %, z toho pre tvorbu regionálneho FRZP si OPK vyčlení minimálne 20 %.  Príslušné OPK zvyšok prijatých platieb t.j. 20 % odvedú na SPK najneskôr do 31.3. b.r., z ktorých SPK odvedie minimálne 5 % na osobitný účet FRZP.

 

Článok 5

Použitie prostriedkov z fondu

1. Prostriedky fondu sú určené prioritne na spolufinancovanie prípravy a realizácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré sú v súlade s čl. 1, ods. 3) tejto smernice.

2. Za oprávnené použitie prostriedkov fondu sa považuje aj spolufinancovanie nasledovných aktivít:

a) plnenie úloh vyplývajúcich zo schválenej koncepcie rozvoja poľovníctva (§ 42 ods.1 písm. i) zákona) a úloh veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia (§ 18 zákona)

b) plnenie úloh súvisiacich s organizáciou celoštátnej výstavy trofejí (§ 23, ods. 10 zákona) a chovateľských prehliadok vrátane odbornej prípravy členov hodnotiteľských komisií (§ 42, ods. 1 písm. g zákona)

c) plnenie úloh pri príprave všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva a pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva (§ 42, ods. 1 písm. h) a j) zákona)

d) plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením vzdelávania členov poľovníckej stráže a členov skúšobných komisií (§ 80, ods. 13 a 14 zákona)

e) plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením prípravy a priebehu streleckých, kynologických a sokoliarskych podujatí

f) plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením prípravy a priebehu poľovníckych podujatí zameraných na prácu s mládežou a na šírenie poľovníckych tradícií, kultúry a etiky

g) podpora výskumu v poľovníctve a zavádzanie jeho výsledkov do poľovníckej praxe

 

Článok  6

Poskytovania prostriedkov fondu

1. Prostriedky  fondu na aktivity podľa čl. 5 sa poskytujú na základe písomne odôvodnenej žiadosti, z ktorej musí byť zrejmá výška požadovanej finančnej podpory a jej podiel na celkových nákladoch, účel a efektívnosť využitia prostriedkov. Finančná podpora z centrálneho fondu SPK sa zásadne poskytne len na významné akcie medzinárodného a celonárodného významu, v prípade živelnej pohromy, mimoriadnej nákazovej situácie alebo činnosti koncepčného charakteru.

2. Poľovnícke organizácie alebo základné organizačné jednotky SPK predkladajú žiadosti o poskytnutie prostriedkov z regionálneho fondu predstavenstvu príslušnej OPK.

3. Žiadosti o finančnú podporu aktivít nadregionálneho významu a charakteru predkladajú OPK prezídiu SPK.

 

Článok 7

Záverečné ustanovenia

1. Táto smernica o zriadení FRZP nadobúda účinnosť dňom schválenia I. snemom SPK dňa 11.06.2011.

 

Stiahnúť tento súbor (Smernica o FRaZP_SPK.pdf) Smernica o FRaZ~.pdf [smernica, formát .pdf] 65 kB

Zmena Stanov SPK schválená snemom SPK dňa 10.11.2012

Na zasadnutí snemu SPK 10.11.2012 boli v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Stanov SPK uznesením č. 3/2012 v záujme zabezpečenia vykonateľnosti disciplinárnych orgánov SPK zmenené a doplnené Stanovy SPK.

Stiahnúť tento súbor (Stanovy SPK_snem_10112012_upr12112012_uplne_znenie.doc) Stanovy SPK_sne~.doc [úplné znenie Stanov SPK k 12.11.2012] 155 kB
Stiahnúť tento súbor (Stanovy SPK_snem_10112012_zmeny_a_doplnenia.doc) Stanovy SPK_sne~.doc [zmeny a doplnenie] 64 kB

Zmluva o užívaní poľovného revíru

uzatvorená v zmysle § 13 a nasl. zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve

Stiahnúť tento súbor (zmluva_o_uzivani_PR_0604_2010.doc) zmluva_o_uzivan~.doc [zmluva o užívaní poľovného revíru] 50 kB
Stiahnúť tento súbor (dodatok_k_zmluve_o_uzivani_PR_1001_2012.doc) dodatok_k_zmluv~.doc [dodatok k zmluve o užívaní poľovného revíru] 40 kB
Stiahnúť tento súbor (skody_www.doc) skody_www.doc [Oznámenie a poskytnutie návrhu zmluvy.] 245 kB
Stiahnúť tento súbor (Zmluva - min  škôd na poľ poz .doc) Zmluva – min škôd na poľ poz .doc [Návrh zmluvy pre poľnohospodárske pozemky ] 59 kB
Stiahnúť tento súbor (Zmluva - minim  škôd na lesn poz .doc) Zmluva – minim škôd na lesn poz .doc [Návrh zmluvy pre lesné pozemky] 57 kB