Farbiarske skúšky stavačov a malých plemien

Okresná organizácia SPZ v Galante dňa 26.05.2018 organizuje Farbiarske skúšky stavačov a Farbiarske skúšky malých plemien.

Skúšky sa uskutočnia v poľovnom revíri PZ Drop III. Horné Saliby.

Termín: 26.05.2018
Čas: 07:30 hod.

Prihlášky treba zasielať na emailovú adresu: galanta@opk.sk alebo na adresu Športová 22, 924 01  Galanta.

Termín podania prihlášky je do: 14.05.2018